Hvordan kan man få bussen til å gå på helt ren energi

Hvordan kan man få bussen til å gå på helt ren energi

Og samtidig være bærekraftig? Jeg har lenge vært opptatt av miljøvern, og ja, klima og natur henger sammen. Hvorvidt vi kan gjøre noe for å bevare kloden vår er vanskelig å si med så mange interessekonflikter og maktkamp, men det betyr bare at vi må jobbe enda hardere for å lykkes. Hvordan kan for eksempel bussen gå på helt ren energi?

Det er ikke så lett å vite hva man skal gjøre for å redde verden, noe som får mange til å gi opp og fornekte sannheten. Samtidig vet vi at så lenge kloden er et relativt lokket system (som baserer seg på fysikkens naturlover), så vil alt være avhengig av noen elementære forhold. Mest sannsynlig vil kloden klare seg fint, men det betyr ikke at livsvilkårene for mennesker, dyr og planter vil være gode.


Kan denne bussen til å gå på helt ren energi


En klar tanke er at man må bidra med det man kan. Det er noe jeg synes alle skulle gjøre, om så bare å formidle sin kunnskap og tanker rundt miljøvern.

I den forbindelse er mitt bidrag en ide som dukket opp rundt 2015, nemlig Cyclobus!

Hva er Cyclobus?

Konsepter dukker opp med bakgrunn i gamle og nye ideer som forenes. Cyclobus var et konsept jeg begynte å utvikle i 2015. Da var jeg mellom jobber og bestemte meg for å lære å lage hjemmeside. Ideen utspant fra ønske om mer fokus på miljøtiltak, og hvordan transport og miljø bør gå hånd i hånd. Alt for mye transport, spesielt i byer, burde kunne blitt endret til helt utslippsfrie alternativ. Det står egentlig bare å myndighetene å godkjenne slike ideer, når de er gode nok.

I dag er ikke cyclobus hverken et domene eller et påbegynt prosjekt.

Min tanke var å bygge busser som lagret energi fra all den energien som skapes rundt oss. Men først og fremst ved at man bygget dynamoer som omvekslet bevegelsesenergi til elektrisk energi ved at man installerte sykler i bussen. Nå er kanskje konseptet helt urealistisk, men jeg synes fortsatt tanken er forlokkende. Se for deg busser som kun er drevet av arbeidet som syklistene legger ned. Det kunne enten fungert ved at busselskapet ansatte folk til å spinne av gårde alt de orket, eller tilpasse det slik at passasjerene bidro. 

Er Cyclobus et realistisk konsept?

Selv om det er liten vilje til å satse på miljøvennlige løsninger i Norge, så burde det ligge godt til rette for å starte opp Cyclobus i Norge. Den tanken bygger på:

 • Behovet for nye arbeidsplasser
 • Ønsket om miljøvennlige løsninger
 • Mange spreke mennesker i Norge
 • Støy -og utslippsfritt tiltak
Det skal gjerne ligge lønnsomhet i bunn for en ide, men det kommer jeg tilbake til.

Da jeg opprettet cyclobus.no i 2015 sjekket jeg at dette navnet var greit å bruke. Ingen norske bedrifter kalte seg dette, heller ikke utenlands fant jeg noe. I dag er det flere nettsider med dette navnet. Ideen er opp til dere å utvikle videre. 

Hvor mye energi kan en spinner generere?

Mange vil nok si at det ikke går an å drive en buss med kun energi fra syklende arbeidere, men tanken er verdt å vurdere. For det første kan en slik buss gå på en kombinasjon av muskelkraft og ren drivstoff, eller lade opp batterier ved å trå på sykkelen over tid. Det er mange måter å tenke på dette. 

Enten ved at man lader utbyttbare batterier ved en stasjon, en sykkelstasjon. Eller at man installerer pedaler koblet til en omformer i bussen. Disse vil være med på å øke vekten på bussen, og minske plass for passasjerer. Noen klarer 150watt i timen, mens andre klarer 1000 watt! Likevel vil man ikke kunne beregne mer enn 100 watt per time dersom man skulle ansette noen til å tråkke. En buss vil ha en kapasitet på 150 kW, eller 150.000 Watt. 

Hvor fort kan ett batteri lades med sykler?

Det er naturlig å se for seg at dette er en løsning mange ikke vil anerkjenne. Men la oss se litt på fordelene og ulempene med en Cyclobus. Det handler om mer enn bare miljø, men også sysselsetting og moro. La oss si vi har ti sykler på hvert skift. Et skift bør ikke være mer enn 4 timer, noe som vil gi en svært god treningseffekt også.

 • 10 syklister vil tråkke 1000 watt i timen, og 4 kW på et skift
 • Alle kan bidra, tråkke og elektrifisere bussene
 • Det er både moro og sosialt å trene sammen
 • Bussene i byene vil gå på helt ren energi
 • Bussprisene kan senkes
 • Flere kommer i bedre form
 • Helseproblemene vil synke
 • Miljøet vil få en ekstra hjelpende hånd
Et batteri med kapasitet på 115 kWt vil altså trenge 300 syklister i 4 timer. Det høres mye ut, men man kan se for seg mange scenarioer. Man kan si at en del av batteriet skal forsynes med muskelkraft og en del med overskuddsenergi. 

Hvordan utvikle konseptet videre?

Synes du Cyclobus er et interessant konsept, så vil jeg gjerne høre mer om hvordan du ser for det at dette skal foregå. Utvikling handler om å fjerne feil og bruke den kunnskapen som man kjenner vil bidra til å redusere negative miljøpåvirkninger. Det er alt for mange forståsegpåere som ikke ser muligheter, men er fastgrodd i en negativ holdning til alt og alle. Det er derfor også konsepter som Cyclobus bør få en sjanse til å realiseres.

Vi kan ikke gi opp drømmen om en frisk planet, som er hjem for mennesker, dyr og planter! Fant du løsningen på et problem, eller synes du konseptet var helt tullete, gi noen tilbakemeldinger da vel!

Kommentarer

Populære innlegg